• Huisdierenlijst

Welkom op de website van de Huisdierenlijst

Sinds 1 februari 2015 is de huisdierenlijst van kracht. Op deze lijst komen alleen de zoogdieren die als gezelschapsdier of hobbydier gehouden mogen worden. De huisdierenlijst is dus een lijst in ontwikkeling. Op dit moment bevat de Huisdierenlijst alle diersoorten die als geschikt zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website bevat informatie over de Huisdierenlijst.

De huisdierenlijst

Deze website bevat een database met per diersoort alle informatie met betrekking tot de beoordeling voor de Huisdierenlijst: argumenten voor plaatsing in tabel 1 (vrij te houden) of tabel 2 (te houden met toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften) van de Huisdierenlijst, risico’s, risico-inschattingen, houderijvoorschriften, onderbouwende observaties. U kunt diersoorten zoeken op hun Nederlandse of wetenschappelijke naam. Ook vindt u een compleet overzicht van alle diersoorten in de twee tabellen van de Huisdierenlijst. Tenslotte is er een overzicht van alle niet aangewezen diersoorten. Deze mogen in Nederland niet worden gehouden. Lees meer over de Huisdierenlijst.

Naar de huisdierenlijst
De beoordelingssystematiek

Bij de plaatsing van diersoorten op de Huisdierenlijst wordt niet over een nacht ijs gegaan. Er vindt een uitgebreid beoordelingsproces plaats waarin wetenschappers en andere experts objectieve informatie bijeenbrengen over het houden van de betrokken diersoort. Ook worden uitgebreid inschattingen gemaakt van de risico’s van het houden van de diersoort voor het dier zelf en voor de mens. Waar noodzakelijk en mogelijk worden houderijvoorschriften geformuleerd die de risico’s van het houden van de diersoort beperken. Lees alles over de achtergronden en werkwijze van de beoordeling in het E-boek dat u kunt downloaden van deze website. Lees meer over de beoordelingssystematiek.

Download het e-boek